Qualitat

Des del curs 15-16, la nostra escola es troba immersa en un pla de millora contínua que té com a objectiu final aconseguir a mig termini el segell de qualitat EFQM. La premissa és que uns bons resultats pedagògics han d’anar lligats amb una organització excel·lent i una millora contínua.

L’objectiu principal del model EFQM és l'autoavaluació basada en una anàlisi detallada del funcionament del sistema de gestió de l'organització, utilizant com a guia els criteris que ofereix el model.

Aquest segell de qualitat requereix que planifiquem i portem a terme millores en tots els àmbits en els quals desenvolupem la nostra tasca diària (àmbit pedagògic, social, familiar, tecnològic, comunicació, impacte local, etc.). Aquestes actuacions i millores són avaluades cada any mitjançant enquestes a tota la comunitat educativa. Amb aquesta participació directa, podrem detectar tant les debilitats com les fortaleses del nostre centre, de manera que es podran afrontar les primeres i potenciar les segones.