Pedagogia

La nostra pedagogia s'ha caracteritzat tradicionalment per ser oberta i flexible, encarnada a l'entorn, ampla en continguts i matèries, capaç d'integrar en cada moment avenços pedagògics i tecnològics per a la seva actualització constant. 

Aquestes característiques exigeixen:
  • Conèixer i orientar l'alumnat valorant i potenciant les capacitats de cadascun.
  • Oferir programes flexibles i donar importància a temàtiques noves.
  • Acceptar obertament el progrés i la tècnica, evitant la deshumanització que pugui comportar.
  • Actualitzar mètodes pedagògics i aplicar noves metodologies.
  • Valorar la cultura de l'esforç i el treball ben fet.
  • Potenciar la creativitat, l'expressió dinàmica i artística.
  • Integrar-se a l'entorn i col·laborar per millorar-lo.
  • Fomentar l'estimació del país donant a conèixer la seva cultura.
  • Afavorir la relació família-escola.