Informació general

El centre docent «Escolàpies Figueres” és una escola privada concertada per la Generalitat de Catalunya i confessional. S'ofereix com un servei a l'educació integral de la infància i la joventut, d'acord amb les característiques que donà Sant Josep de Calassanç a les Escoles Pies i la intuïció que va tenir de l'educació Santa Paula Montal.

La proposta religiosa de l'escola és oferir de forma respectuosa, i considerant sempre la llibertat de l’alumnat, professorat i famílies, una visió cristiana de la persona, la vida i el món.

L'escola és oberta a tothom qui desitja l'educació que s'hi imparteix i s'ofereix a la societat com una comunitat on tothom és acceptat.

Imparteix  els nivells educatius de:
  • 2n cicle d'educació infantil: P-3, P-4 i P-5 (parvulari).
  • Educació primària (de 1r a 6è).
  • Educació secundària obligatòria (de 1r a 4t).

Regenta la titularitat de l'escola la Fundació Escolàpies.

El projecte d'educació integral el trobem recollit en el Projecte Educatiu.